Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Covid Info

DŮLEŽITÉ INFORMACE – COVID – ITÁLIE

(aktualizováno dne 04.02.2022)

POZOR!!!!  Od 10. ledna 2022 smějí do lyžařských středisek pouze osoby uzdravené nebo očkované, negativní test již pro lyžování ani ubytování nebude stačit! Toto pravidlo se vztahuje i na děti od 12 let, které se budou muset prokazovat rovněž EU COVID certifikátem pouze z důvodu očkování/uzdravení. (tzn. pokud by se prokazovali pouze negativním testem, hotely je neubytují, nebudou moci využívat sjezdovek, restaurací a dalších služeb). 

Pro cestující z ČR je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU či třetích zemí). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze dvou skutečností. Certifikát je možné stáhnout z https://ocko.uzis.cz/
 
  • ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA - pozor, v případě dvou dávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky), od 1.2.2022 dochází ke zkrácení platnosti EU certifikátu Green Pass na 6 měsíců (z 9).
  • prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu),
Vláda 15.12. schválila prodloužení nouzového stavu do 31.3.2022.

Itálie uznává pouze vakcíny schválené EMA tedy Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Jansen (Johnson & Johnson). Potvrzení/certifikát musí být předložen v jazyce anglickém, italském, španělském nebo francouzském. Od 22. června t. r. je italskými úřady přijímán i český elektronický COVID pass.

POZOR od 1.2.2022 dochází ke zkrácení platnosti EU certifikátu Green Pass na 6 měsíců (z 9). Cestující s platným EU certifikátem o očkování/uzdravení starším 6 měsíců mají v Itálii od 5. února přístup ke všem službám za předpokladu, že se prokáží negativním antigenním (platnost 48 hodin) nebo PCR testem (platnost 72 hodin). Jedná se např. o ubytování v hotelu, stravování v restauracích, využívání vleků, návštěvy muzeí atp. Testy nejsou vyžadovány, pokud po zakončení očkovacího cyklu osoba prodělala Covid-19. Testy musí být provedeny formou výtěru.

Veškeré informace k cestování do Itálie najdete na webu mzv.cz: Informace k cestování do Itálie | Generální konzulát České republiky v Miláně (mzv.cz)

Itálie je nadále rozčleněna na
čtyři barevné zóny v závislosti na vývoji epidemiologické situace v regionech.
Barevné rozčlenění do zón je stanoveno vyhláškou ministerstva zdravotnictví a je pravidelně (týdně) revidováno.

Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF). https://app.euplf.eu/#/

Po vyplnění formuláře obdrží cestující e-mailem dPLF ve formátu PDF s individuálním QR kódem, kterým je povinen se prokázat v případě kontroly (elektronicky nebo vytištěný v PDF).

Nezletilé dítě může být registrováno v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou.

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE dPLF v češtině: zde 

Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je k dispozici návod na vyplnění formuláře v angličtině.
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10

NOVĚ: italská vláda v tzv. "Svátečním dekretu" dne 23.12. schválila další opatření:

  • od 1.2.22 zkrácení platnosti EU certifikátu Green Pass na 6 měsíců (z 9), možnost třetí dávky byla zkrácena z 5 na 4 měsíce.
  • o provádění namátkových testů na přechodech a při příletu/vstupech do země - pokud pozitivní výsledek, povinná karanténa 10 dní
  • o povinnosti nosit roušky venku, zatímco v MHD, muzeích, kinech atp. musí být roušky FFP2. Na těchto místech platí zákaz konzumace jídla.
  • o zákazu diskoték, a také veškerých oslav a koncertů venku - do 31.1.22.
  • od 30.12. občerstvení u pultu/baru (typické pro Itálii), uvnitř restaurací, vstupy do muzeí, kina, posiloven, bazénů, na stadiony atp. jen pro očkované/uzdravené (už nebude možné opakovaně se prokazovat negativním testem).
Kompletní informace k cestování do Itálie najdete na stránkách mzv: Informace k cestování Česká republika - Itálie | Velvyslanectví České republiky v Římě (mzv.cz)

NÁVRAT DO ČR

Itálie je aktuálně zařazena do zemí s vysokým rizikem nákazy COVID 19 (červená barva).
 
Dle nařízení vlády ČR je od 9. 7. 2021 před návratem do České republiky nutné vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/. Pokud nelze vyplnit v destinaci před návratem do ČR, je NUTNO formulář vyplnit PŘED odjezdem z ČR.
 
Cestující musí před cestou do ČR disponovat potvrzením o podstoupení PCR testu (jehož provedení není na začátku cesty starší 72 h) nebo antigenního testu (provedení není starší než 48 h). 
Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.
Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor (např. FFP2, KN 95).


Výjimka z testování pro návrat do ČR

Pokud předložíte:

Vytištěné písemné lékařské potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v anglickém jazyce, ve kterém váš lékař potvrdí, že:
• nemáte klinické známky onemocnění covid-19,
• prokazatelně jste prodělali onemocnění covid-19,
• z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci,
• od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.

Vytištěný národní certifikát https://ocko.uzis.cz/v anglickém jazyce o očkování proti onemocnění covid-19, přičemž uplynulo:
• v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od završení vakcinace,
• v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky.

pak při cestě zpět do ČR NENÍ TŘEBA:
• test před odjezdem v destinaci (pokud ho nevyžaduje přepravní společnost nebo tranzitní země),
• případně test po příjezdu do ČR ani karanténa

Děti do nedovršených 12 let nemusí vyplňovat formulář a jsou osvobozeny od testování.

AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NA WWW.MZV.CZ !!!

ČASTÉ DOTAZY:

• Když dojde ke zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře, a to z důvodu zákazu vycestování nebo uzavření lyžařských středisek, bude kompenzováno 100 % nákladů na zájezd viz. VOP CK FEDE - 5.1 bod b)
• Pokud bude klient v karanténě nebo onemocní covid-19, na storno se vztahuje pojištění, které nabízíme viz. https://fede.cz/cestovni-pojisteni. Pojištění storna je nutno sjednat v době zakoupení zájezdu.
• V případě, že klient nebude pojištěn na Covid-19, storno se řídí dle VOP CK FEDE - 5.7
• Změna podmínek vstupu nebo podmínek čerpání služeb není důvodem ke stornu
• Povinnost testování při odjezdu na zájezd, nebo při příjezdu ze zájezdu nehradí cestovní kancelář, ani pojišťovna. A to i pokud si klient zakoupil pojištění vč. připojištění COVID 19 – PANDEMIE.
• Ušlý zisk z důvodu karantény po návratu ze zájezdu klientovi nehradí cestovní kancelář, ani pojišťovna. A to i když si klient zakoupil pojištění vč. připojištění COVID 19 – PANDEMIE.