Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Důležité informace

Důležité informace - lyžování Itálie


Od 1. ledna 2022 bude muset mít každý lyžař nebo snowboardista v Itálii na sjezdovce sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě a potvrzení o tomto pojištění v anglickém jazyce stále u sebe. Povinnost se dá snadno splnit sjednáním komplexního cestovního pojištění.
Nová nařízení budou v lyžařských střediscích kontrolována. Pokud budou zjištěna pochybení, lyžař či snowboardista přijde na místě o skipas. A kromě toho bude povinen zaplatit pokutu ve výši 100-150 EUR.
Nová norma předepisuje ale více: kromě pojištění odpovědnosti (aniž by zatím byl definován nezbytný limit plnění) nesmí být sportovci na italských svazích pod vlivem alkoholu a mladí do 18 let musí nosit lyžařskou přilbu.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA SJEZDOVKÁCH:

• V Itálii platí zákon o bezpečnosti při provozování zimních sportů.
• Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil svým jednáním a chováním ostatní.
• Lyžař je povinen přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám, již po dva roky je rychlá a nebezpečná jízda pokutována
stejně jako u silničního provozu 50 – 275 EUR.
• Lyžař přijíždějící zezadu je povinen volit směr jízdy tak, abych neohrozil lyžaře před sebou.
• Předjíždět lze zleva i zprava, ale vždy s dostatečným odstupem od předjížděného lyžaře.
• Lyžař, který na sjezdovce zastaví, musí dbát na to, aby svým jednáním neohrozil ostatní lyžaře
• Při nehodě je lyžař povinen poskytnout pomoc, případně zavolat záchrannou službu a dbát jejích pokynů. Každý, ať svědek nebo účastník nehody je povinen poskytnout svá osobní data členům záchranné služby.
• Lyžování mimo sjezdovky při vyhlášení lavinového nebezpečí je považováno za trestný čin ohrožení s patřičnými důsledky včetně pokuty až 300 EUR.
• DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K POJIŠTĚNÍ – pokud se Vám něco stane mimo vyznačenou sjezdovku, sepisuje se rovněž protokol s policií a v případě, že nemáte pojištění na extrémní sporty, se na takto způsobený úraz nevztahuje běžné pojištění.
• U těžších zranění je samozřejmě převoz do nemocnice sanitkou, u lehkých úrazů je třeba zavolat a zaplatit taxi, od taxikáře vyžádat účtenku a tuto uplatnit k proplacení u příslušné pojišťovny.

Dodržujte, prosím, pravidla chování na sjezdovkách. Podle zkušeností klientů se často na tratích pohybují policisté, kteří mohou nejrůznější přestupky pokutovat. Jedná se například o chybějící dětské helmy, nefunkční bezpečnostní brzdičky u vázání, nepřiměřeně rychlá jízda nebo jízda pod vlivem alkoholu apod.